Vielse i Ryslinge Frimenighed

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til. Det er et ganske særligt øjeblik, når man i kirken siger ja til hinanden foran familie, venner og Gud. Nogle vælger at holde den helt store fest og invitere mange gæster, andre ønsker at blive viet i stilhed. Mange vælger at holde bryllup en lørdag, men i princippet kan man blive viet alle ugens dage. Det kan også foregå en søndag i højmessen eller evt. lige efter højmessen.

Når man bliver gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed. Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse. Her foregår ceremonien stort et på samme måde, som ved en vielse.

Før vielsen – det praktiske

I god tid inden vielsen kontaktes frimenighedspræsten, og der aftales dato og tidspunkt for vielsen og for en samtale med præsten. Præsten sender parret en oversigt over, hvilke praktiske ting, der skal være i orden inden vielsen.

Bl.a. skal der udfyldes en ægteskabserklæring på borger.dk på baggrund af hvilken kommunen udsteder en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten må højst være fire måneder gammel på vielsesdagen.

Ønskes navneændring i forbindelse med vielsen, skal der søges særskilt herom på borger.dk mindst 15 dage før vielsen finder sted.

Derudover skal frimenighedspræsten oplyses om navn og adresse på to vidner, som er til stede ved vielsen.

Der gøres opmærksom på, at der i vielsestilladelsen til frimenighedspræsten udstedt af Kirkeministeriet gøres krav om, at mindst en af de kommende ægtefæller skal være medlem af Ryslinge Frimenighed.

Før vielsen – samtalen med præsten

Ved samtalen med præsten skal I skal tale om alt det praktiske i forbindelse med selve vielsen/velsignelsen, fx vælge salmer samt gennemgå ritualet og forløbet i kirken. Præsten vil også gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, så der kan skrives en god tale til jer.

I kan forberede jer godt til samtalen ved at tænke over jeres ønsker til salmer og ved sammen at have talt om jer og jeres forhold og hvorfor I gerne vil giftes.

Nazarethkirken er altid pyntet med friske blomster og lys på alteret. Ønsker man yderligere pynt ved vielsen, fx i bænkerækkerne, skal man selv sørge for det. Det praktiske omkring pyntning af kirken kan aftales med frimenighedspræsten i forbindelse med samtalen.

© Copyright - Ryslinge Frimenighed