Levende Ord i Ryslinge

Levende Ord i Ryslinge d. 9.-10. november 2024

Levende Ord i Ryslinge er et nyt årligt tilbagevendende møde i og omkring Ryslinge Frimenighed, hvor vi sætter fokus på det grundtvigske i hverdagslivet. Dette års møde har overskriften:

 Åndehuller

Vi lever i en iltfattig verden. Hastigheden og larmen bliver højere og højere, og vi har svært ved at følge med. Vi bliver forpustede af den stadige rasen efter vækst, effektivitet, succes og oplevelser. Verden brænder, og vi brænder ud. Vi savner ilt. Vi har brug for åndehuller, hvor vi kan hente livsmod og frisk luft.

Men hvor skal vi finde disse åndehuller i dag? Og hvordan står det til med N.F.S. Grundtvigs begreber om ånd og livsånde? De spørgsmål vil vi kaste os over sammen med nogle af landets skarpeste tænkere og debattører. De vil komme med deres bud på, hvordan vi kan finde åndehuller og ånd inden for litteraturen, kristendommen, pædagogikken og samfundet generelt.

Gennem oplæg, sang og samtale vil vi sammen prøve at finde åndehuller, munterhed og livsmod i hverdagens larm og acceleration. Måske kan vi sammen med de inviterede oplægsholdere og debattører komme med nogle gode bud på, hvordan vi kan få ny luft i et samfund, der lider af permanent iltsvind.

Program

Lørdag
10.00 Ankomst og kaffe
10.30 Morgensang og foredrag i kirken ved forstander for Testrup Højskole Simon Axø: Ånd og åndehuller i skolen og hverdagen
12.00 Frokost
13.30 Foredrag i kirken ved digter og essayist Søren Ulrik Thomsen: Pro Ecclesia – forsvar for gudstjenesten
15.00 Kaffepause
15.45 Gå- eller køretur til Ryslinge Højskole
16.15 Fortælling og fællessang i højskolens foredragssal ved forstander Helge Andersen Lund og leder af højskolen Mette Sandager
18.30 Aftensmad
20.00 Koncert i kirken med Højlund & Holmsgaard: Nordiske sange og viser om livet, kærligheden, naturen og myterne. Et møde mellem fortid og nutid til klangen af varm vokal og rå strengeinstrumenter. Herefter er baren og højskolesangbogen åben i salen

Søndag
8.30 Morgenmad
9.30 Gudstjeneste ved Maria Louise Odgaard Møller, herefter kaffe
11.00 Debat i salen: At finde åndehuller i verden – hvor, hvordan, hvorfor? Paneldeltagere: Forfatter Josefine Ottesen, teolog og fhv. præst og refugieleder Louise Højlund Franklin, højskolelærer, biolog og forfatter til bogen Naturdannelse Nikolaj Voldum Ahlburg. Ordstyrer: Peter Mondrup
13.00 Frokost og afrejse

Pris og lokation

Levende Ord i Ryslinge foregår i kirken og i salen. Prisen for weekenden er 795,- kr., og alle er velkomne.
Spred gerne budskabet i jeres omgangskreds.

Tilmelding

Navn(Påkrævet)
Ledsager
Adresse(Påkrævet)
Ønsker overnatning(Påkrævet)
Vegetar(Påkrævet)

© Copyright - Ryslinge Frimenighed