Konfirmation i Ryslinge Frimenighed

Konfirmation i Ryslinge Frimenighed finder altid sted Kr. Himmelfartsdag kl. 10.00.

Man tilmeldes konfirmationsforberedelsen i frimenigheden ved at møde op sammen med sine forældre til indskrivningsgudstjenesten i maj eller juni året før, man skal konfirmeres.

Holdets størrelse svinger fra år til år, nogle år er der 3-4 konfirmander, andre gange 10-12 konfirmander. Konfirmanderne kommer primært fra Ryslinge Friskole, men også fra andre skoler på Fyn – og nogen gange helt fra Jylland. Der er dermed gode muligheder for at lære nye mennesker at kende og knytte nye venskaber.

Forudsætningen for at blive konfirmeret er, at man er døbt, fordi konfirmationen er en bekræftelse af dåben. Er du endnu ikke døbt, når du begynder at ”gå til præst”, så aftal hurtigst muligt dato og tidspunkt for dåb med frimenighedspræsten.

Konfirmationsforberedelsen – det praktiske

Konfirmationsforberedelsen finder som regel sted en hverdagseftermiddag om ugen, hvor vi mødes i frimenighedens konfirmandstue og også bruger kirken.

Vi begynder i september måned, hvor vi også mødes til en konfirmandlejr en lørdag-søndag med overnatning. I løbet af året tager vi på en eller to heldagsudflugter sammen samt på en weekendtur til en anden by. Konfirmanderne medvirker ved et par gudstjenester i løbet af året. Efter konfirmationen mødes vi til afslutning, også med forældrene, hvor vi kan dele oplevelserne med konfirmationen og festen med hinanden.

Konfirmationsforberedelse – hvad skal vi lave?

Ved konfirmationsforberedelsen har du mulighed for at udforske, hvad tro er. Tror du på noget? På dig selv, på kærligheden, på Gud? Eller tvivler du mest – på det hele? Når du ”går til præst” vil vi sammen udforske de store spørgsmål om tro og tvivl, om livet, døden, evigheden, om godt og ondt og om rigtigt og forkert.

Sammen vil vi også dykke ned i den skattekiste af fortællinger, vi finder i Bibelen. Her findes de vildeste fortællinger om håb, om snyd, om jalousi, om venskaber og om kærlighed. Her findes fortællingen om Jesus, selvfølgelig. Men hvad har alle de her fortællinger, der er flere tusinde år gamle, egentligt med vores liv at gøre? Kan det betyde noget for os i dag, at Jesus er Guds Søn, og at han blev slået ihjel på et kors, og at nogen sagde, at han derefter opstod til liv igen? Kan man tro på det? Det skal vi også udforske sammen.

Hvad betyder det at være kristen og at være medlem af Ryslinge Frimenighed?

Ved konfirmationsforberedelsen skal vi selvfølgelig også tale om dåben. At blive konfirmeret betyder nemlig at blive bekræftet. Og det, som Gud bekræfter ved din konfirmation, det er, at han står ved alt det, der blev sagt og gjort dengang du blev døbt. Hvis du blev døbt som spæd, kan du ikke huske noget af, hvad der er foregået. Men det kan vi nu sammen genopfriske. Hvad betyder det i grunden at være døbt? Man kan også sige: Hvad betyder det at være kristen? Gør det en forskel, at Gud har lovet lige præcis dig, at han vil være med dig alle dage, indtil verdens ende? Hvad kan det betyde i dit liv, at du har fået Helligånden, Guds Ånd, i gave? I kirken siger vi også, at når man bliver døbt, så bliver man frelst – men hvad betyder det?

I løbet af konfirmationsforberedelsen vil vi også se lidt nærmere på Ryslinge Frimenigheds og Nazarethkirkens historie og vi vil sammen tale om, hvorfor det er godt, at Ryslinge Frimenighed findes og hvad det indebærer at være medlem af en fri menighed.

© Copyright - Ryslinge Frimenighed