Begravelse / bisættelse

Tidspunktet for begravelsen eller bisættelsen og for samtalen forud for denne aftales med frimenighedspræsten.

Det er kirkekontoret i det sogn, afdøde var bosiddende, der ordner det formelle papirarbejde i forbindelse med dødsfaldet. Kontakten hertil kan evt. gå via bedemanden.

Nazarethkirken er altid pyntet med friske blomster og lys på alteret. Ønsker man yderligere pynt ved begravelsen/bisættelsen, fx i bænkerækkerne, skal man selv sørge for det. Det praktiske omkring pyntning af kirken kan aftales med frimenighedspræsten.

Ønsker man som medlem af Ryslinge Frimenighed begravelse/bisættelse fra en anden kirke end Nazarethkirken, følger frimenighedspræsten gerne med og står for begravelseshandlingen i den kirke, I måtte ønske.

Aftaler vedr. gravsted på Nazarethkirkens kirkegård træffes med graver Lone Holmegaard, tlf. 20160844.

Ønsker man at låne frimenighedens sal til mindesamvær, kontakt da Maike Pedersen, tlf. 27137927.

© Copyright - Ryslinge Frimenighed