Fællesgudstjeneste og foredrag
Søndag d. 4. september 2022 kl. 14.00
Grundtvig er død - arven er vores!

Den 2. september er det 150 år siden Grundtvig døde.
I den anledning holder valg- og frimenigheden en fælles gudstjeneste 
og hører foredraget Grundtvig er død - arven er vores!
Ikke for at festligholde Grundtvigs død, men for at se på alt det, 
han har givet og efterladt som en stor, god og dyrebar arv, også for os,
der lever nu 150 år efter hans død.

Vi begynder med gudstjeneste i Nazarethkirken kl. 14.00 ved Malene Rask Aastrup og
Maria Louise Odgaard Møller.
Efter "stående kirkekaffe" samles vi igen i kirken til foredrag ved Benedicte Præstholm, ph.d. og tidl.
valgmenighedspræst og studielektor på pastoralseminariet.