Aktuelt om gudstjenesterne i frimenigheden.

Indtil corona-restriktionerne endeligt udfases hen over sommeren, gælder følgende:

Deltagerantallet ved gudstjenester er begrænset til 83 personer; man bedes overholde afstandskravet på 2 meter mellem hver kirkegænger, både når man sidder på bænkene og når man går ind og ud af kirken. Dog kan personer fra samme husstand naturligvis sidde sammen.