Velkommen til vores kommende præst

Maria Louise Odgaard Møller

På en ekstraordinær generalforsamling den 18. november blev det besluttet at ansætte Maria Louise Odgaard Møller som præst i Ryslinge Frimenighed.
Maria er tidligere valgmenighedspræst i Balle og nuværende sognepræst i Bov. Hun er opvokset på Sydfyn i det skolegrundtvigske miljø, er uddannet teolog og har skrevet Ph.D. om Løgstrup. Hun har ry for at være en meget dygtig teolog.

Maria er gift med Hans Henrik Hjermitslev, som er idéhistoriker, og de har 4 børn på 14, 14, 11 og 8 år, som skal gå på Ryslinge Friskole.

Bestyrelsen har i indstillingen lagt vægt på, at vi med Maria får opfyldt alle de ønsker, vi har haft til en ny præst, og som vi har beskrevet det i stillingsopslaget:
I Ryslinge Frimenighed er frisind et nøgleord. Her er højt til loftet, solid respekt for og kærlighed til den grundtvigske tradition og nysgerrighed/åbenhed overfor nyskabelser. Vi ønsker en lydhør og rummelig præst, som er klar i mælet og med lyst til både at deltage i og ikke mindst bidrage til menighedens fællesskab, liv og udvikling.

Det har betydet meget for os, at hun har rod i det grundtvigske miljø og kender de frie menigheder fra Balle. Maria er glad for konfirmandundervisningen og har gode ideer til at knytte konfirmanderne tæt til kirken og menigheden. Hun er åben overfor nyskabelser, når blot de understøtter dét, menigheden står for og står på. Personer omkring Maria roser hende og hendes mand både menneskeligt og fagligt. 

Sidst, men ikke mindst, er det også dejligt, at hun og Hans Henrik gerne vil involvere sig i lokalmiljøet.

Jeg føler mig overbevist om, at Maria er den helt rigtige præst for Ryslinge Frimenighed.

Maria er glad, og vi er glade og glæder os, til hun og familien flytter ind i Kirkely. I skrivende stund tyder det på, at det bliver i begyndelsen af januar. 
Det vil blive annonceret, hvornår der bliver indsættelse.

 

Aktuelt om gudstjenesterne i Ryslinge Frimenighed

Indtil der ansættes ny præst, vil pastor Mette Marslund stå for gudstjenester og kirkelige handlinger i frimenigheden. Se de aktuelle gudstjenestetidspunkter hér på hjemmesiden eller i dagspressen. Alle henvendelser vedrørende dåb, vielse eller begravelse skal rettes til Mette Marslund, tlf. 23 71 65 68. Mail: praesten@ryslingefrimenighed.dk