Medlemskab

Ved dåb i Ryslinge Frimenighed optages man som medlem af menigheden.

Ønsker du at blive medlem af Ryslinge Frimenighed i en senere alder, bedes du at henvende dig til frimenighedspræst Maria Louise Odgaard Møller. Du vil derefter få tilsendt blanketter for indmeldelse mv. Blanketterne kan også findes her på hjemmesiden, så du selv kan printe dem ud.

Derudover forventes det, at vores
medlemmer over 25 år indgår en forpligtigelseserklæring om
løbende betaling af bidrag til menigheden. Dette bidrag forventes at udgøre mindst 1,65 % af medlemmets
skattepligtige indkomst. Betaling efter en gyldig
forpligtigelseserklæring er fradragsberettiget i henhold til
ligningslovens § 12, stk. 3, og menigheden sørger for indberetning til fradrag hos Skattestyrelsen.

Det er også muligt – både for vores medlemmer og for andre – at give fradragsberettigede gaver til menigheden efter reglerne i ligningslovens § 8A. Også ved modtagelse af sådanne gaver sørger menigheden for indberetning til fradrag hos Skattestyrelsen.

Det er en forudsætning for menighedens virke, at vi modtager bidrag eller gaver fra medlemmerne udover betaling af medlemskontingent.

Udmeldelse af Folkekirken sker til den stedlige sognepræst, enten ved personlig henvendelse eller skriftligt. Du er selv ansvarlig for at melde dig ud af Folkekirken. Når du melder dig ud af Folkekirken, betaler du ikke længere kirkeskat.

Privatlivspolitik

Du kan læse vores privatlivspolitik her:

© Copyright - Ryslinge Frimenighed