Medlemskab

Ønsker du at blive medlem af Ryslinge Frimenighed, bedes du at henvende dig til frimenighedspræst Maria Louise Odgaard Møller. Du vil derefter få tilsendt indmeldelsesblanketter. Blanketterne kan også findes her på hjemmesiden, så du selv kan printe dem ud.


Udmeldelse af Folkekirken sker til den stedlige sognepræst, enten ved personlig henvendelse eller skriftligt.


Medlemsbidraget på 1,65%, der beregnes på grundlag af den sidst godkendte skattepligtige indkomst, opkræves 4 gange årligt. Fort at kunne beregne medlemsbidraget forpligter man sig ved indmeldelsen til at give frimenighedens kasserer og forretningsfører oplysninger om ens skattegrundlag.


Ved dåb optages man som medlem af Ryslinge Frimenighed. Fra man er fyldt femten år kræves det, at man betaler medlemsbidrag.