Generalforsamling i Ryslinge Frimenighed den 26. marts 2023 kl. 15.00

1.    Valg af dirigent og referent
2.    Formandens beretning
3.    Regnskabsfremlæggelse til godkendelse
4.    Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastlæggelse af medlemsbidrag
5.    Forslag til vedtægtsændring til godkendelse - se bilag
6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
       På valg er:        Mette Marslund (genopstiller ikke)
                                Svend Aage Tukjær (genopstiller)
                                Helga Bojesen (genopstiller)
       Suppleanter:    Eske Rauer, 1. suppleant (genopstiller)
                               Torben Vind Rasmussen, 2. suppleant (genopstiller)
7.    Godkendelse af ekstern revisor
8.    Indkomne forslag
9.    Eventuelt 

Du kan udskrive dagsordenen her

Vel mødt!

Samme søndag - d. 26. marts - kl. 17.00 er der musikgudstjeneste med Ringe Kirkes Pigekor i Nazarethkirken kl. 17.00.

Med smukke korsatser og en enkelt solo vil de fylde Nazarethkirkens smukke rum med sange og toner, og synge evangeliet om Mariæ bebudelse ind i vores hjerter. 

Få dage senere får vi en skøn optakt til påskens gudstjenester, når den erfarne vokalgruppe Fontana vil synge forårs- og påskekoncert for os. Kom og oplev de dygtige sangere i vokalgruppen, der kan noget ud over det sædvanlige! 

Det er onsdag d. 29. marts kl. 19.30 i Nazarethkirken.