Dåb

Ved ønske om dåb kontaktes frimenighedspræsten i god tid i forvejen, og der aftales et tidspunkt for en samtale. Ved samtalen skal dåbsforældrene medbringe navne og adresser på fadderne (mindst 2, højst 5). Fadderne skal selv være døbte og over konfirmationsalderen. Derudover medbringes en udskrift af barnets side i DNK (Folkekirkens kirkebog). Den fås ved henvendelse til det lokale kirkekontor eller sognepræsten.