Generalforsamling

Søndag 14. marts 2021, kl. 10:30

Midfaste søndag

Salen

Generalforsamling
Ifølge frimenighedens vedtægter skal den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. I år finder den sted søndag d. 14. marts umiddelbart efter gudstjenesten kl. 9.30. Ifølge vedtægterne skal forslag til dagsorden være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 1. februar. Regnskabet skal – ligeledes ifølge vedtægterne - foreligge senest 8 dage før generalforsamlingen. Vi satser dog på, at det kan læses på vores hjemmeside allerede midt februar.

På årets generalforsamling vil bestyrelsen blandt andet fortælle om arbejdet med den nye overenskomst om brug af kirken – hvis den er færdig, vil den gå til afstemning. Ligeledes vil dagsordenen indeholde et punkt om vedtægtsændringer (se nyt fra bestyrelsen).