Vintermøde: Hans Henrik Hjermitslev
Frimenighedens sal

Foredrag v. Hans Henrik Hjermitslev

Hans Henrik Hjermitslev, der er Ph.d i videnskabshistorie, vil holde foredrag om Gud & Darwin: om darwinisme, kreationisme og intelligent design.
I foredraget vil vi se nærmere på udviklingslærens historie og den religiøse kritik, den har været udsat for fra Charles Darwin udgav sit værk Om arternes oprindelse i 1859 frem til i dag. 

I 1920’erne etableredes i USA en organiseret kristen antidarwinistisk bevægelse, den såkaldte kreationisme, der siden da har spillet en stor rolle i det amerikanske undervisningssystem. 
I 1990’erne dukkede en ny antidarwinistisk teori op, intelligent design, der nok accepterer en vis biologisk udvikling, men ikke mener, at den kan forklares gennem naturlige forklaringer som naturlig udvælgelse. 
Mens intelligent design teorien synes at være et forbigående fænomen, så vinder kreationismen frem mange steder. Undervisning i udviklingslære er i dag truet i store dele af verden – særligt i USA og Mellemøsten – hvor Darwin beskyldes for alt fra nazisme til terrorisme. Status er nu, at mens over 80 % af danskerne accepterer udviklingslæren, så bliver den afvist som ugudelig af størstedelen af jordens befolkning.