3. søndag i advent
Nazarethkirken

De ni læsninger
Søndag d. 19. december – 4. søndag i advent – vil konfirmander fra frimenigheden og valgmenigheden medvirke ved gudstjenesten. ”De ni læsninger” er en særlig gudstjenesteform, der som tradition stammer fra England. Der er tale om en smuk og stemningsfuld liturgisk gudstjeneste med vægt på musik og bibelske læsninger som forberedelse til den forestående julehøjtid.