Frimenighedens generalforsamling
Frimenighedens sal

Generalforsamling

Frimenighedens generalforsamling skulle have løbet af stablen i marts måned, men blev udsat på grund af Covid-19. I stedet er den rykket til onsdag den 15. september 2021 kl. 19.30.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før.

Bemærk at der på dagsordenen er vedtægtsændring, samt ændring af overenskomst mellem Ryslinge fri – og valgmenighed. Begge forslag vil blive gennemgået på generalforsamlingen

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskabsfremlæggelse for 2020 til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget 2021 til godkendelse og fastlæggelse af medlemsbidrag.

5. Ændring af overenskomst mellem Valg og Frimenighed.

6. Vedtægtsændring.

7. Valg af bestyrelse + suppleanter

Følgende er på valg: Svend Aage Tukjær, Lars Galsgaard, Mette Marslund (Suppleant for Anders Skotte). Suppleant: Helga Bojesen

8. Indkomne forslag.

9. Eventuelt.

Tid: Onsdag den 15. september kl. 19.30
Sted: Frimenighedens sal
Frimenigheden er vært ved kaffe og kage