Sangforedrag: Den nye højskolesangbog
Nazarethkirken

Sangaften: Tanker og sange på vej mod en ny højskolesangbog
En sangaften med afsæt i spørgsmålet om, hvordan man fornyer traditionen. Hvordan man med afsæt i en stærk fællessangstradition laver en højskolesangbog, der henvender sig til alle os, der bor i Danmark. Og som måske også forener os. Mette Sanggaard fortæller om arbejdet med den 19. udgave af Højskolesangbogen, som udkom i november 2020, og vi skal synge nogle af de sange, der er kommet med i den nye udgave af sangbogen. Mette Sanggaard er forstander på Ollerup Efterskole - Sang og Musik og medlem af Højskolesangbogsudvalget. 

Arrangementet er udsat til følgende dato:

Tid: Onsdag d. 25. august kl. 19.30
Sted: Nazarethkirken
Alle er velkomne!