Om Ryslinge Frimenighed

Ryslinge Frimenighed er en grundtvigsk frimenighed, der er fri og uafhængig i forhold til staten. Det vil blandt andet sige, at vi hverken står under tilsyn af provst eller biskop, og at vi heller ikke er økonomisk afhængige af Folkekirken. Alligevel regner vi os for at være en del af det folkekirkelige landskab: Vi er vokset ud af Folkekirken, vores gudstjenestes liturgi er i store træk identisk med Folkekirkens, ligesom vi deler det samme evangelisk-lutherske bekendelsesgrundlag. Ryslinge Frimenighed må altså ikke forveksles med en frikirke!

Den væsentligste forskel består i, at vi i Ryslinge Frimenighed er af den klare opfattelse, at troen og kirkelivet trives bedst uden statens indblanding. Det betyder naturligvis også, at vi er afhængige af, at medlemmerne er med, både når beslutningerne skal tages, og når de skal føres ud i livet. Blandt andet er det hele menigheden, der på en generalforsamling vælger den nye præst, når det er aktuelt.
 

Alle kirkelige handlinger, der foretages i Ryslinge Frimenighed, har samme gyldighed som i sognekirken. Det være sig dåb, konfirmation, vielse og bisættelse/ begravelse.


Ryslinge Frimenighed er præget af et grundtvigsk syn på kirkelighed og folkelighed. Grundtvigs tale om frihed på åndslivets område og personlig ansvarlighed er en vigtig baggrund for at forstå, hvad det var, der inspirerede til oprettelsen af en lang række valg- og frimenigheder i sidste halvdel af 1800-tallet.
 

Ryslinge Frimenighed ser sig selv som et led i den grundtvigske bevægelse, der også tæller valgmenigheder, friskoler, efterskoler, højskoler og andet folkeligt foreningsarbejde. Derfor samarbejder vi også om sager, der har vores fælles interesse.


Ud over gudstjenester på søn- og helligdage, der naturligvis er " hjerteslaget" i menighedens liv, indbyder Ryslinge Frimenighed i årets løb til foredrags- og sangaftener, koncerter, udflugter, filmklub og meget andet.