Vielse

Ved ønske om vielse skal henvendelse ske til frimenighedspræsten i god tid. Inden vielsen skal der udfyldes en såkaldt prøvelsesattest, som kan rekvireres på det lokale rådhus. Attesten er gyldig i 4 måneder efter udstedelsen. Der gøres opmærksom på, at der i vielsestilladelsen udstedt af Kirkeministeriet til frimenighedspræsten gøres krav om, at mindst den ene af parret er medlem af Ryslinge Frimenighed. Ved vielse påhviler det parret selv at sørge for pyntning af kirken.