Generalforsamling i Ryslinge Frimenighed den 26. marts 2023 kl. 15.00

1.    Valg af dirigent og referent
2.    Formandens beretning
3.    Regnskabsfremlæggelse til godkendelse
4.    Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastlæggelse af medlemsbidrag
5.    Forslag til vedtægtsændring til godkendelse - se bilag
6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
       På valg er:          Mette Marslund (genopstiller ikke)
                                  Svend Aage Tukjær (genopstiller)
                                  Helga Bojesen (genopstiller)
        Suppleanter:     Eske Rauer, 1. suppleant (genopstiller)
                                 Torben Vind Rasmussen, 2. suppleant (genopstiller)
7.    Godkendelse af ekstern revisor
8.    Indkomne forslag
9.    Eventuelt 

Du kan udskrive dagsordenen her.

Vel mødt!

 

Her kan du læse referater fra de seneste generalforsamlinger.

Generalforsamling den 20. marts 2022

Ekstraordinær generalforsamling den 18. november 2021

Generalforsamling den 15. september 2021