Gudstjenester i Ryslinge Frimenighed.

I forlængelse af sundhedsmyndighedernes anbefalinger, bliver gudstjenesterne i den kommende tid noget anderledes end sædvanlig. Der bliver ingen fælles salmesang, så sangen varetages i stedet af kirkesangerne. Desuden bliver der tale om korte gudstjenester af ca. 30 minutters varighed. Stort set alt andet end kirkelige handlinger aflyses eller udskydes.

Deltagerantallet ved gudstjenester er sat til 44 personer; man bedes overholde afstandskravet på 2 meter mellem hver kirkegænger, både når man sidder på bænkene og når man går ind og ud af kirken. Dog kan personer fra samme husstand naturligvis sidde sammen.

Se retningslinjer for begravelse og bisættelse hér